Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 116163
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9340
Przyznanie statusu bezrobotnego 6784
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4176
Utrata statusu bezrobotnego 3087
Utrata statusu poszukującego pracy 2347
Rejestracja bezrobotnych 24469
Rejestracja przez Internet 16634
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5264
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 2721
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11150
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7793
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2612
Rejestracja poszukujących pracy 9599
Rejestracja przez Internet 4400
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2716
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4160
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2644
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 10142
Prawa bezrobotnych 5087
Prawa poszukujących pracy 3705
Obowiązki bezrobotnych 5681
Obowiązki poszukujących pracy 3237
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 22602
Pośrednictwo pracy krajowe 2283
Zasady pośrednictwa pracy 2316
Formy pośrednictwa pracy 3120
Giełdy Pracy 2515
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG - EURES 3357
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2358
Poradnictwo zawodowe 2587
Poradnictwo grupowe 3324
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 1648
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5665
Szkolenia 22293
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3772
Staże 10743
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2324
Pośrednictwo pracy 2157
Poradnictwo zawodowe 2219
Szkolenia 4866
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 4822
Staż 5605
Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania i adaptacji istniejących stanowisk do potrzeb osób niepełnosprawnych 2099
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 2958
Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika 1961
Bon szkoleniowy 3195
Bon stażowy 4437
Bon zatrudnieniowy 2655
Bon na zasiedlenie 2469
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 31840
Zasiłek dla bezrobotnych 11304
Utrata prawa do zasiłku 2768
Okres pobierania zasiłku 6094
Ubezpieczenie zdrowotne 3843
Wysokość świadczeń pieniężnych 9914
Dodatek aktywizacyjny 5765
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18362
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4776
Zwrot kosztów przejazdu 4107
Zwrot kosztów zakwaterowania 2480
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4114
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4505
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2020
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 23828
Inne finansowe formy wsparcia 5093
Dokumenty do pobrania 35384
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2414
Agencje zatrudnienia 4987
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9032
e-mailowe pośrednictwo pracy 12403
Video CV 2929
Programy realizowane przez instytucje zewnętrzne 572
Programy dla osób do 30 roku życia 419
Od szkolenia do zatrudnienia - YEI 120
Włącz się w obieg 333
Portugalski wzorzec piłkarski 1395
Tak, potrafię! 317
Wiosenna Akademia Możliwości 316
Profesja dla osób z niepełnosprawnościami 289
Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość 353
Rozpocznij od nowa! 333
Młodzi, aktywni, doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2 263
Praktyki w Niemczech 135
Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces 117
Programy dla osób powyżej 30 roku życia 352
Aktywne perspektywy 350
Strefa aktywizacji zawodowej 363
Restart III 325
Praca i sukces 284
Bo jak nie my, to kto? 322
Pociąg do kariery 382
Czas na biznes 336
Programy dla zwalnianych pracowników 303
Cel praca 333
Inne 289
Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie 43
Wiosenny Inkubator Innowacji 313
Projekt „MOWES" 261
Przedsiębiorstwa Społeczne 118
Gotuj po hiszpańsku 136
Szansa na lepsze jutro - projekt dla osób niesłyszących i słabosłyszących 77
Sprawdzenie terminu wizyty 15648
Inne informacje 5403
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 47875
Zgłoszenie oferty pracy 9002
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6912
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3196