Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 118318
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9494
Przyznanie statusu bezrobotnego 6876
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4230
Utrata statusu bezrobotnego 3150
Utrata statusu poszukującego pracy 2395
Rejestracja bezrobotnych 25049
Rejestracja przez Internet 17040
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5386
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 2785
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11416
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7954
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2645
Rejestracja poszukujących pracy 9772
Rejestracja przez Internet 4493
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2768
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4241
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2683
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 10306
Prawa bezrobotnych 5166
Prawa poszukujących pracy 3762
Obowiązki bezrobotnych 5788
Obowiązki poszukujących pracy 3289
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 22920
Pośrednictwo pracy krajowe 2312
Zasady pośrednictwa pracy 2361
Formy pośrednictwa pracy 3200
Giełdy Pracy 2547
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG - EURES 3401
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2399
Poradnictwo zawodowe 2628
Poradnictwo grupowe 3386
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 1692
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5738
Szkolenia 22620
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3830
Staże 10897
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2348
Pośrednictwo pracy 2186
Poradnictwo zawodowe 2255
Szkolenia 4948
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 4904
Staż 5716
Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania i adaptacji istniejących stanowisk do potrzeb osób niepełnosprawnych 2129
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 3012
Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika 1990
Bon szkoleniowy 3279
Bon stażowy 4536
Bon zatrudnieniowy 2713
Bon na zasiedlenie 2553
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 32486
Zasiłek dla bezrobotnych 11525
Utrata prawa do zasiłku 2805
Okres pobierania zasiłku 6194
Ubezpieczenie zdrowotne 3899
Wysokość świadczeń pieniężnych 10148
Dodatek aktywizacyjny 5889
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18935
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4872
Zwrot kosztów przejazdu 4180
Zwrot kosztów zakwaterowania 2521
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4174
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4610
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2047
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 24664
Inne finansowe formy wsparcia 5192
Dokumenty do pobrania 36125
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2459
Agencje zatrudnienia 5048
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9178
e-mailowe pośrednictwo pracy 12736
Video CV 2976
Programy realizowane przez instytucje zewnętrzne 638
Programy dla osób do 30 roku życia 466
„Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji” 8
Od szkolenia do zatrudnienia - YEI 192
Włącz się w obieg 369
Portugalski wzorzec piłkarski 1440
Tak, potrafię! 353
Wiosenna Akademia Możliwości 348
Profesja dla osób z niepełnosprawnościami 315
Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość 389
Rozpocznij od nowa! 362
Młodzi, aktywni, doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2 296
Praktyki w Niemczech 170
Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces 142
Programy dla osób powyżej 30 roku życia 383
Aktywne perspektywy 381
Strefa aktywizacji zawodowej 405
Restart III 368
Praca i sukces 308
Bo jak nie my, to kto? 353
Pociąg do kariery 412
Czas na biznes 380
Programy dla zwalnianych pracowników 331
ZMIANA NA PLUS 10
Cel praca 368
Inne 314
Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie 71
Wiosenny Inkubator Innowacji 347
Projekt „MOWES" 304
Przedsiębiorstwa Społeczne 138
Gotuj po hiszpańsku 160
Szansa na lepsze jutro - projekt dla osób niesłyszących i słabosłyszących 97
Sprawdzenie terminu wizyty 15937
Inne informacje 5487
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 49212