Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 111725
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8957
Przyznanie statusu bezrobotnego 6508
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4003
Utrata statusu bezrobotnego 2940
Utrata statusu poszukującego pracy 2228
Rejestracja bezrobotnych 23305
Rejestracja przez Internet 15783
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4997
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 2562
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 10623
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7455
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2495
Rejestracja poszukujących pracy 9141
Rejestracja przez Internet 4178
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2583
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3945
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2531
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 9711
Prawa bezrobotnych 4868
Prawa poszukujących pracy 3530
Obowiązki bezrobotnych 5434
Obowiązki poszukujących pracy 3057
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 21919
Pośrednictwo pracy krajowe 2186
Zasady pośrednictwa pracy 2210
Formy pośrednictwa pracy 2951
Giełdy Pracy 2397
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG - EURES 3233
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2259
Poradnictwo zawodowe 2455
Poradnictwo grupowe 3146
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 1547
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5458
Szkolenia 21555
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3597
Staże 10399
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2218
Pośrednictwo pracy 2063
Poradnictwo zawodowe 2111
Szkolenia 4660
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 4621
Staż 5326
Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania i adaptacji istniejących stanowisk do potrzeb osób niepełnosprawnych 1998
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 2803
Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika 1866
Bon szkoleniowy 3003
Bon stażowy 4210
Bon zatrudnieniowy 2513
Bon na zasiedlenie 2255
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 30526
Zasiłek dla bezrobotnych 10842
Utrata prawa do zasiłku 2624
Okres pobierania zasiłku 5822
Ubezpieczenie zdrowotne 3650
Wysokość świadczeń pieniężnych 9505
Dodatek aktywizacyjny 5481
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16991
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4558
Zwrot kosztów przejazdu 3940
Zwrot kosztów zakwaterowania 2374
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3932
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4292
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1889
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 21825
Inne finansowe formy wsparcia 4877
Dokumenty do pobrania 33827
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2294
Agencje zatrudnienia 4767
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8698
e-mailowe pośrednictwo pracy 11824
Video CV 2757
Programy realizowane przez instytucje zewnętrzne 423
Programy dla osób do 30 roku życia 299
Włącz się w obieg 217
Akcja Aktywizacja 209
Portugalski wzorzec piłkarski 1267
Tak, potrafię! 199
Wiosenna Akademia Możliwości 218
Profesja dla osób z niepełnosprawnościami 193
Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość 243
Rozpocznij od nowa! 225
Młodzi, aktywni, doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2 163
Praktyki w Niemczech 46
Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces 35
Programy dla osób powyżej 30 roku życia 264
Aktywne perspektywy 228
Strefa aktywizacji zawodowej 251
Restart III 219
Praca i sukces 191
Bo jak nie my, to kto? 212
Pociąg do kariery 256
Czas na biznes 200
Programy dla zwalnianych pracowników 210
Cel praca 233
Inne 185
Wiosenny Inkubator Innowacji 196
Projekt „MOWES" 148
Przedsiębiorstwa Społeczne 47
Gotuj po hiszpańsku 55
Szansa na lepsze jutro - projekt dla osób niesłyszących i słabosłyszących 15
Sprawdzenie terminu wizyty 14899
Inne informacje 5128
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 45049
Zgłoszenie oferty pracy 8420
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6503
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3018
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2990