file:///B:/Rafa%C5%82/Dokumentacja%20Grupa%20Ma%C5%82opolski%20Zachodniej/
Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 124177
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9946
Przyznanie statusu bezrobotnego 7198
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4465
Utrata statusu bezrobotnego 3358
Utrata statusu poszukującego pracy 2583
Rejestracja bezrobotnych 26443
Rejestracja przez Internet 17907
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5726
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 3017
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12011
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8421
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2810
Rejestracja poszukujących pracy 10236
Rejestracja przez Internet 4800
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2943
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4498
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2856
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 10820
Prawa bezrobotnych 5446
Prawa poszukujących pracy 3983
Obowiązki bezrobotnych 6116
Obowiązki poszukujących pracy 3489
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 23955
Pośrednictwo pracy krajowe 2479
Zasady pośrednictwa pracy 2538
Formy pośrednictwa pracy 3447
Giełdy Pracy 2736
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG - EURES 3639
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2569
Poradnictwo zawodowe 2836
Poradnictwo grupowe 3604
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 1889
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5992
Szkolenia 23573
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4057
Staże 11313
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2526
Pośrednictwo pracy 2352
Poradnictwo zawodowe 2433
Szkolenia 5234
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 5219
Staż 6059
Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania i adaptacji istniejących stanowisk do potrzeb osób niepełnosprawnych 2288
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 3176
Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika 2148
Bon szkoleniowy 3567
Bon stażowy 4804
Bon zatrudnieniowy 2923
Bon na zasiedlenie 2863
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 34204
Zasiłek dla bezrobotnych 12069
Utrata prawa do zasiłku 3011
Okres pobierania zasiłku 6552
Ubezpieczenie zdrowotne 4151
Wysokość świadczeń pieniężnych 10604
Dodatek aktywizacyjny 6279
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20831
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5133
Zwrot kosztów przejazdu 4411
Zwrot kosztów zakwaterowania 2680
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4397
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4826
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2190
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 26475
Inne finansowe formy wsparcia 5495
Dokumenty do pobrania 38113
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2634
Agencje zatrudnienia 5299
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9596
e-mailowe pośrednictwo pracy 13696
Programy realizowane przez instytucje zewnętrzne 885
Programy dla osób młodych 661
Gotuj po hiszpańsku 99
„Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji” 150
Od szkolenia do zatrudnienia - YEI 396
Włącz się w obieg 539
Portugalski wzorzec piłkarski 1615
Tak, potrafię! 540
Wiosenna Akademia Możliwości 501
Profesja dla osób z niepełnosprawnościami 452
Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość 540
Rozpocznij od nowa! 532
Młodzi, aktywni, doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2 447
Praktyki w Niemczech 308
Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces 304
Programy dla osób powyżej 30 roku życia 542
Aktywne perspektywy 539
Strefa aktywizacji zawodowej 575
Restart III 534
Praca i sukces 463
Bo jak nie my, to kto? 494
Pociąg do kariery 569
Czas na biznes 545
Programy dla zwalnianych 513
Zmiana na plus 141
Cel praca 542
Inne 464
Wiosenny Inkubator Innowacji 57
Obudź się, pora wstać! 123
Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie 199
Projekt „MOWES" 464
Przedsiębiorstwa Społeczne 257
Gotuj po hiszpańsku 297
Szansa na lepsze jutro - projekt dla osób niesłyszących i słabosłyszących 223
Sprawdzenie terminu wizyty 16749
Inne informacje 5757