Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 110561
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8843
Przyznanie statusu bezrobotnego 6402
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3941
Utrata statusu bezrobotnego 2893
Utrata statusu poszukującego pracy 2194
Rejestracja bezrobotnych 22976
Rejestracja przez Internet 15549
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4933
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 2512
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 10498
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7356
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2462
Rejestracja poszukujących pracy 9058
Rejestracja przez Internet 4125
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2556
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3894
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2504
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 9600
Prawa bezrobotnych 4810
Prawa poszukujących pracy 3470
Obowiązki bezrobotnych 5365
Obowiązki poszukujących pracy 3007
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 21697
Pośrednictwo pracy krajowe 2160
Zasady pośrednictwa pracy 2179
Formy pośrednictwa pracy 2911
Giełdy Pracy 2368
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG - EURES 3194
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2227
Poradnictwo zawodowe 2417
Poradnictwo grupowe 3090
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 1513
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5403
Szkolenia 21390
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3529
Staże 10292
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2184
Pośrednictwo pracy 2038
Poradnictwo zawodowe 2079
Szkolenia 4596
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 4559
Staż 5251
Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania i adaptacji istniejących stanowisk do potrzeb osób niepełnosprawnych 1965
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 2771
Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika 1831
Bon szkoleniowy 2957
Bon stażowy 4125
Bon zatrudnieniowy 2471
Bon na zasiedlenie 2195
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 30180
Zasiłek dla bezrobotnych 10698
Utrata prawa do zasiłku 2586
Okres pobierania zasiłku 5739
Ubezpieczenie zdrowotne 3596
Wysokość świadczeń pieniężnych 9341
Dodatek aktywizacyjny 5419
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16657
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4481
Zwrot kosztów przejazdu 3895
Zwrot kosztów zakwaterowania 2337
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3878
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4240
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1862
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 21315
Inne finansowe formy wsparcia 4796
Dokumenty do pobrania 33353
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2263
Agencje zatrudnienia 4705
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8581
e-mailowe pośrednictwo pracy 11664
Video CV 2715
Programy realizowane przez instytucje zewnętrzne 393
Programy dla osób do 30 roku życia 250
Włącz się w obieg 196
Akcja Aktywizacja 179
Portugalski wzorzec piłkarski 212
Tak, potrafię! 174
Wiosenna Akademia Możliwości 185
Profesja dla osób z niepełnosprawnościami 172
Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość 211
Rozpocznij od nowa! 199
Młodzi, aktywni, doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2 150
Praktyki w Niemczech 21
Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces 19
Programy dla osób powyżej 30 roku życia 228
Aktywne perspektywy 201
Strefa aktywizacji zawodowej 215
Restart III 187
Praca i sukces 169
Bo jak nie my, to kto? 183
Pociąg do kariery 225
Czas na biznes 164
Programy dla zwalnianych pracowników 181
Cel praca 202
Inne 153
Wiosenny Inkubator Innowacji 174
Projekt „MOWES" 119
Przedsiębiorstwa Społeczne 30
Gotuj po hiszpańsku 36
Sprawdzenie terminu wizyty 14711
Inne informacje 5062
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 44293
Zgłoszenie oferty pracy 8254
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6400
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2958
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2938
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4391
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2202