Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 121443
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9725
Przyznanie statusu bezrobotnego 7003
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4317
Utrata statusu bezrobotnego 3235
Utrata statusu poszukującego pracy 2471
Rejestracja bezrobotnych 25801
Rejestracja przez Internet 17497
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5548
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 2875
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11723
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8209
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2705
Rejestracja poszukujących pracy 10000
Rejestracja przez Internet 4629
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2830
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4347
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2743
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 10586
Prawa bezrobotnych 5291
Prawa poszukujących pracy 3850
Obowiązki bezrobotnych 5943
Obowiązki poszukujących pracy 3364
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 23496
Pośrednictwo pracy krajowe 2364
Zasady pośrednictwa pracy 2428
Formy pośrednictwa pracy 3295
Giełdy Pracy 2615
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG - EURES 3510
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2455
Poradnictwo zawodowe 2701
Poradnictwo grupowe 3468
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 1780
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5839
Szkolenia 23116
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3918
Staże 11103
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2420
Pośrednictwo pracy 2247
Poradnictwo zawodowe 2312
Szkolenia 5076
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 5033
Staż 5877
Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania i adaptacji istniejących stanowisk do potrzeb osób niepełnosprawnych 2185
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 3078
Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika 2048
Bon szkoleniowy 3388
Bon stażowy 4645
Bon zatrudnieniowy 2801
Bon na zasiedlenie 2690
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 33491
Zasiłek dla bezrobotnych 11792
Utrata prawa do zasiłku 2889
Okres pobierania zasiłku 6351
Ubezpieczenie zdrowotne 4008
Wysokość świadczeń pieniężnych 10376
Dodatek aktywizacyjny 6089
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20048
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4989
Zwrot kosztów przejazdu 4282
Zwrot kosztów zakwaterowania 2577
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4270
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4702
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2095
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 25541
Inne finansowe formy wsparcia 5327
Dokumenty do pobrania 37202
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2514
Agencje zatrudnienia 5156
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9380
e-mailowe pośrednictwo pracy 13196
Video CV 3070
Programy realizowane przez instytucje zewnętrzne 739
Programy dla osób do 30 roku życia 538
„Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji” 54
Od szkolenia do zatrudnienia - YEI 271
Włącz się w obieg 432
Portugalski wzorzec piłkarski 1516
Tak, potrafię! 419
Wiosenna Akademia Możliwości 408
Profesja dla osób z niepełnosprawnościami 360
Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość 443
Rozpocznij od nowa! 420
Młodzi, aktywni, doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2 346
Praktyki w Niemczech 214
Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces 206
Programy dla osób powyżej 30 roku życia 449
Aktywne perspektywy 430
Strefa aktywizacji zawodowej 470
Restart III 436
Praca i sukces 361
Bo jak nie my, to kto? 402
Pociąg do kariery 470
Czas na biznes 451
Programy dla zwalnianych 385
Zmiana na plus 52
Cel praca 431
Inne 371
Obudź się, pora wstać! 29
Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie 117
Wiosenny Inkubator Innowacji 395
Projekt „MOWES" 361
Przedsiębiorstwa Społeczne 176
Gotuj po hiszpańsku 207
Szansa na lepsze jutro - projekt dla osób niesłyszących i słabosłyszących 135
Sprawdzenie terminu wizyty 16363
Inne informacje 5609