Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 113787
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9147
Przyznanie statusu bezrobotnego 6644
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4089
Utrata statusu bezrobotnego 3018
Utrata statusu poszukującego pracy 2296
Rejestracja bezrobotnych 23806
Rejestracja przez Internet 16193
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5121
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 2646
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 10851
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7602
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2556
Rejestracja poszukujących pracy 9354
Rejestracja przez Internet 4277
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2653
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4044
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2598
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 9912
Prawa bezrobotnych 4983
Prawa poszukujących pracy 3624
Obowiązki bezrobotnych 5557
Obowiązki poszukujących pracy 3158
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 22235
Pośrednictwo pracy krajowe 2235
Zasady pośrednictwa pracy 2273
Formy pośrednictwa pracy 3031
Giełdy Pracy 2450
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG - EURES 3296
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2314
Poradnictwo zawodowe 2521
Poradnictwo grupowe 3236
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 1598
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5571
Szkolenia 21896
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3683
Staże 10568
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2272
Pośrednictwo pracy 2112
Poradnictwo zawodowe 2163
Szkolenia 4774
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 4721
Staż 5457
Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania i adaptacji istniejących stanowisk do potrzeb osób niepełnosprawnych 2051
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 2895
Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika 1919
Bon szkoleniowy 3085
Bon stażowy 4331
Bon zatrudnieniowy 2586
Bon na zasiedlenie 2373
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 31129
Zasiłek dla bezrobotnych 11039
Utrata prawa do zasiłku 2699
Okres pobierania zasiłku 5951
Ubezpieczenie zdrowotne 3757
Wysokość świadczeń pieniężnych 9689
Dodatek aktywizacyjny 5635
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17678
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4667
Zwrot kosztów przejazdu 4026
Zwrot kosztów zakwaterowania 2423
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4033
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4397
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1965
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 22806
Inne finansowe formy wsparcia 4994
Dokumenty do pobrania 34587
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2365
Agencje zatrudnienia 4888
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8891
e-mailowe pośrednictwo pracy 12130
Video CV 2842
Programy realizowane przez instytucje zewnętrzne 507
Programy dla osób do 30 roku życia 363
Od szkolenia do zatrudnienia - YEI 18
Włącz się w obieg 284
Portugalski wzorzec piłkarski 1338
Tak, potrafię! 261
Wiosenna Akademia Możliwości 267
Profesja dla osób z niepełnosprawnościami 244
Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość 301
Rozpocznij od nowa! 282
Młodzi, aktywni, doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2 217
Praktyki w Niemczech 95
Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces 80
Programy dla osób powyżej 30 roku życia 310
Aktywne perspektywy 297
Strefa aktywizacji zawodowej 302
Restart III 272
Praca i sukces 236
Bo jak nie my, to kto? 273
Pociąg do kariery 333
Czas na biznes 277
Programy dla zwalnianych pracowników 257
Cel praca 288
Inne 242
Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie 4
Wiosenny Inkubator Innowacji 261
Projekt „MOWES" 195
Przedsiębiorstwa Społeczne 81
Gotuj po hiszpańsku 95
Szansa na lepsze jutro - projekt dla osób niesłyszących i słabosłyszących 54
Sprawdzenie terminu wizyty 15288
Inne informacje 5285
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 46423
Zgłoszenie oferty pracy 8686
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6691
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3113