Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 108472
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8649
Przyznanie statusu bezrobotnego 6210
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3830
Utrata statusu bezrobotnego 2822
Utrata statusu poszukującego pracy 2129
Rejestracja bezrobotnych 22455
Rejestracja przez Internet 15178
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4790
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 2412
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 10268
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7183
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2373
Rejestracja poszukujących pracy 8856
Rejestracja przez Internet 4033
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2465
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3793
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2435
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 9413
Prawa bezrobotnych 4703
Prawa poszukujących pracy 3378
Obowiązki bezrobotnych 5256
Obowiązki poszukujących pracy 2916
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 21256
Pośrednictwo pracy krajowe 2092
Zasady pośrednictwa pracy 2098
Formy pośrednictwa pracy 2809
Giełdy Pracy 2288
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG - EURES 3103
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2160
Poradnictwo zawodowe 2350
Poradnictwo grupowe 2998
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 1458
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5276
Szkolenia 20840
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3427
Staże 10111
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2119
Pośrednictwo pracy 1974
Poradnictwo zawodowe 2012
Szkolenia 4461
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 4452
Staż 5117
Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania i adaptacji istniejących stanowisk do potrzeb osób niepełnosprawnych 1908
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 2691
Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika 1769
Bon szkoleniowy 2839
Bon stażowy 3988
Bon zatrudnieniowy 2369
Bon na zasiedlenie 2071
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 29579
Zasiłek dla bezrobotnych 10470
Utrata prawa do zasiłku 2506
Okres pobierania zasiłku 5595
Ubezpieczenie zdrowotne 3486
Wysokość świadczeń pieniężnych 9116
Dodatek aktywizacyjny 5257
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16114
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4371
Zwrot kosztów przejazdu 3772
Zwrot kosztów zakwaterowania 2259
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3790
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4129
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1794
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 20419
Inne finansowe formy wsparcia 4670
Dokumenty do pobrania 32536
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2191
Agencje zatrudnienia 4616
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8419
e-mailowe pośrednictwo pracy 11262
Video CV 2618
Programy realizowane przez instytucje zewnętrzne 308
Programy dla osób do 30 roku życia 177
Włącz się w obieg 130
Akcja Aktywizacja 127
Portugalski wzorzec piłkarski 150
Tak, potrafię! 126
Wiosenna Akademia Możliwości 128
Profesja dla osób z niepełnosprawnościami 114
Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość 146
Rozpocznij od nowa! 135
Młodzi, aktywni, doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2 100
Programy dla osób powyżej 30 roku życia 156
Aktywne perspektywy 140
Strefa aktywizacji zawodowej 158
Restart III 119
Praca i sukces 119
Bo jak nie my, to kto? 135
Pociąg do kariery 161
Czas na biznes 104
Programy dla zwalnianych pracowników 133
Cel praca 151
Inne 99
Wiosenny Inkubator Innowacji 111
Projekt „MOWES" 56
Sprawdzenie terminu wizyty 14329
Inne informacje 4956
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 43021
Zgłoszenie oferty pracy 7992
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6230
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2850
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2813
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4227
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2132
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1967
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 18794
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 2739