Dyrekcja

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Wydział Ewidencji i Świadczeń

Wydział Finansowo Księgowy

Wydział Organizacyjno Administracyjny

Kontrola i Audyt

Kadry