Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Warsztaty grupowe "Własna Firma"

                                                  

 

 

       Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zaprasza do udziału w warsztatach grupowych "Własna Firma" organizowanych w ramach  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 15.11.2017r.  W trakcie zajęć omówiony zostanie regulamin oraz wniosek o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  będzie można sprawdzić czy posiada się predyspozycje przedsiębiorcy, a także dowiedzieć się jak napisać biznesplan i z jakich funduszy  skorzystać, aby uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Refundacja kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że z dniem 27.10.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków w ramach art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm.)o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych

Z przyjemnością informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie jest laureatem  w ogólnopolskim konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. Konkurs organizowany był przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie otrzymał nagrodę specjalną i tytułu LIDERA AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH.

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Nabór będzie prowadzony od dnia 25 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.