file:///B:/Rafa%C5%82/Dokumentacja%20Grupa%20Ma%C5%82opolski%20Zachodniej/
Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Refundacja kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30 roku życia

Refundacja kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenia społeczne

dla osób do 30 roku życia

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że z dniem 27.10.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków w ramach art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm.)o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja przedmiotowego instrumentu została przewidziana na lata 2016-2018, a refundacja nie może być finansowana w 2019 roku. W związku z powyższym mając na uwadze właściwą realizację zawartych umów osoba skierowana powinna zostać zatrudniona najpóźniej do 01.11.2017 r.

 

Aktualność dodana przez: Anna Urbańska (2017-10-27 13:33:23) , zredagowana przez: Anna Urbańska (2017-10-27 13:39:02)
Data wydarzenia : 2017-10-27
Data publikacji : 2017-10-27

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-chrzanow.pl/wydarzenie/597/refundacja-kosztow-zatrudnienia-i-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-osob-do-30-roku-%C5%BCycia